RATOWNICTWO WODNE

SPORT ACADEMY wykonuje usługi w zakresie ratownictwa wodnego obsługując między innymi:
  • aquaparki
  • kryte i odkryte pływalnie
  • kąpieliska
  • pływalnie zlokalizowane w obiektach hotelowych
  • imprezy plenerowe
  • patrolowanie z udziałem szybkiej lodzi motorowej rzek na zlecenie samorządów
  • Pomagamy w określeniu granic stref nadzoru, przypadającego na jednego ratownika, ustalając dopuszczalną, jakość i wielkość obszaru powierzonego ratownikowi do strzeżenia
  • Pomagamy w organizacji stanowisk pracy ratownika
  • Doradzamy w zasadach rozmieszczenia na pływalni sprzętu ratowniczego, pomocniczego i sprzętu potrzebnego do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i kwalifikowanej pierwszej pomocy
  Udzielamy pomocy w usytuowaniu oznaczeń, tablic i znaków zwiększających bezpieczeństwo na pływalni Nasza firma współpracuje z ratownikami WOPR, strażakami z Państwowej straży pożarnej, a także specjalistycznymi stowarzyszeniami w zakresie ratownictwa Wodnego, Wysokogórskiego oraz ratownictwa medycznego. Zapraszamy wszystkie podmioty (stowarzyszenia, firmy, samorządy etc.) do współpracy w zakresie ratownictwa wodnego w celu podnoszenia oraz unowocześniania ratownictwa Wodnego w Polsce .