KURS RATOWNIKA WODNEGO

Firma Sport Academy zaprasza na kursy oparte na programach szkoleniowych zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień:

RATOWNIK WODNY

Absolwenci kursu Ratownik Wodny uzyskują uprawnienia do samodzielnej pracy na wszystkich obszarach wodnych: pływalniach, parkach wodnych, kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli.

 

Szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz wymogami Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku).

Według obowiązujących przepisów tylko ukończony kurs Ratownika Wodnego MSWiA uprawnia do pracy w zawodzie ratownika.

Kursy organizowane przez firmę Sport Academy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z przygotowaniem pedagogicznym i bogatym doświadczeniem ratowniczym.

We wszystkim, co robimy charakteryzuje nas pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Sport Academy nr zezwolenia MSW DRiOL-NRGW-0272-21/2012

Szkolenie na stopień Ratownika Wodnego realizowane przez SPORT ACADEMY może być osoba, która:

  1. Ukończyła 18 rok życia.

Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

  1. Pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny polegający na:
  • Przepłynięciu dystansu 200 metrów bez zatrzymania stylem dowolnym w tym 50 m na plecach
  • Przepłynięciu 15 metrów pod lustrem wody.

EGZAMIN TEORETYCZNY

Test 30 pytań

EGZAMIN PRAKTYCZNY

1 – Przepłynięcie sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8’

2 – Przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia

3 – Przepłynięcie sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55’’

4 – Przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2’40’’ ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), dopłynięcie do niej rufą, powrót do miejsca startu za pomocą jednego wiosła

5 – Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m

6 – Holowanie tonącego bez przerwy i zatrzymania na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m

7 – Wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i ułożenie jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy