KURS RATOWNIKA WODNEGO

Firma Sport Academy zaprasza na kursy oparte na programach szkoleniowych zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień:

RATOWNIK WODNY

Absolwenci kursu Ratownik Wodny uzyskują uprawnienia do samodzielnej pracy na wszystkich obszarach wodnych: pływalniach, parkach wodnych, kąpieliskach i miejscach wyznaczonych do kąpieli.

 

Szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz wymogami Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku).

Według obowiązujących przepisów tylko ukończony kurs Ratownika Wodnego MSWiA uprawnia do pracy w zawodzie ratownika.

Kursy organizowane przez firmę Sport Academy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską z przygotowaniem pedagogicznym i bogatym doświadczeniem ratowniczym.

We wszystkim, co robimy charakteryzuje nas pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Sport Academy nr zezwolenia MSW DRiOL-NRGW-0272-21/2012

Szkolenie na stopień Ratownika Wodnego realizowane przez SPORT ACADEMY może być osoba, która:

  1. Ukończyła 18 rok życia.

Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.

Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.

  1. Pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny polegający na:
  • Przepłynięciu dystansu 200 metrów bez zatrzymania stylem dowolnym w tym 50 m na plecach
  • Przepłynięciu 15 metrów pod lustrem wody.